Мэдээлэл технологи арга зүйн хэлтсийн тайлан 2019

Хэвлэх PDF

Мэдээлэл, технологи, арга зүйн хэлтсийн 2019 оны тайлан