Үнэмлэх нээлт

Шинээр уншигчийн үнэмлэх нээлгэхэд бүрдүүлэх бичиг баримт

Хэвлэх PDF

 ЕБС-ын сурагчид:

-        Төрсний гэрчилгээ, эцэг эхийн аль нэгний иргэний үнэмлэх, 16-аас дээш насны хүүхэд иргэний үнэмлэх

-        Сурагчийн үнэмлэх

-        Сүүлийн үеийн нэг хувь цээж зураг

                                                  2000 төг

Насанд хүрэгчид:

-        Иргэний үнэмлэх

-        Ажлын  болон оюутны үнэмлэх эсвэл хорооны тодорхойлолт

-        Сүүлийн үеийн нэг хувь цээж зураг

                                                   3000 төг

Уншигч та:

Уншигчийн үнэмлэх нээлгэснээр Хүүхдийн төв номын сангийн бүх уншлагын танхимуудаар үйлчлүүлэхээс гадна аль ч танхимаас гэрээр үнэгүй ном авах эрхтэй болно.