Танхимууд

Номтой хэрхэн ажиллах вэ?

Хэвлэх PDF

Номтой хэрхэн ажиллах вэ ?

1.Номтой хэрхэн ажиллах нь сурах үйл ажилагааны үндсэн хэлбэр мөн .Оюутан, сурагчдад бие даасан үйл ажиллагааны  ихэнх  хэсэг нь ном унших судлах ажил байдаг.Ном бол мэдлэг олж авах үндсэн  эх булаг юм.Номыг уншиж судлахгүйгээр ,өргөн хүрээтэй гүн бат мэдлэгийг богино хугацаанд эзэмшиж чадахгүй."Надад байгаа сайн сайхан бүхнийг би гагцхүү номоос авсан "гэж М.Горкий хэлжээ .Ертөнцөд сайхан ном олон бий .Гэвч эдгээр   номыг уншиж чаддаг  зөвхөн тийм хүмүүст л сайхан ном байж чадна..Сайхан номыг уншиж сурна гэдэг бичиг үсэг сурахтай адилгүй юм. Иймээс оюутан ,сурагч та бүхэн ,амжилттай суралцаж,мэдлэгээ  байнга  сэлбэн баяжуулж чаддаг сайн мэргэжилтэн  болохын нэг чухал үндэс  номтой зөв ажиллаж,ном унших  арга барилыг чадварлаг эзэмших явдал юм. Ажиглалт , судалгааны  материалаас үзвэл оюутан , сурагчид ном унших арга ажиллагаанд засууштай  буруу зуршил нэлээд байдаг.

Тухайлбал номыг урьдаар шилж сонгохгүй тодорхой зорилго, дэс дараалалгүй хэт их унших эсвэл нэгэнт эхэлсэн номоо дуусгалгүй орхих, бодож тунгаалгүй  гүйлгэн унших зэрэг дутагдал байна.1- р курсын оюутан ,сурагчид юу унших,ямар ном зохиолыг хэрхэн уншихаа  сайн мэдэхгүй байх нь нэлээд түгээмэл байдаг.Иймээс ном унших арга хэлбэрүүд,уншилтын явцад анхаарах зүйлс , номын тэмдэглэл яаж хөтлөх талаар товч зөвлөмж өгч байна.

Ном уншилтыг зорилгоор нь ойлголт, мэдлэгээ гүнзгийрүүлэн шинэ зүйл мэдэж авах уншилт,тухайн асуудлыг гүйцэд боловсоруулахын тулд номыг судлан унших уншилт, гэх зэргээр ялган үздэг.Номыг унших арга барил нь уншилтын зориолгоосоо хамаарна. 1. номтой урьдчилан танилцах,ба гүйлгэн харах. 2. хэсэгчилсэн уншилт, 3.Бүрэн буюу тууш уншилт, 4.) номыг судлан боловсруулж унших гэж хувааж болно.Ямар ч номыг уншиж эхлэхийн өмнө түүнтэй заавал танилцах хэрэгтэй. Энэ талаар дараагийн хэсэгт тодорхой өгүүлнэ.Үүний дараа уншиж судлах ажилдаа орно.Номыг эхнээс нь дуустал нь нэг ч зүйл орхилгүй  уншихыг тууш уншилт гэдэг.Энэхүү уншилтын дараа номынхоо агуулгатай танилцаж,номтойгоо цаашид хэрхэн ажиллах,ашиглах талаар бүрэн төсөөлөлтэй болно.Тууш уншилтын дараа унших явцад гарсан зарим асуудлыг гүнзгийрүүлэн ойлгох,нарийвчлан авч үзэх,түүнийг өөрийн мэдэх зүйл болон бусад ном зохиолтой харьцуулах,ололт,дутагдлыг нь олох зэргээр бүтээлчээр ,шүүмжлэлтэй хандах шаардлага гардаг.Үүний тулд номыг дахин дахин уншиж, бодож боловсруулж, бусад холбогдох ном зохиолыг уншина.Номыг ингэж уншихыг судлан унших гэнэ.Оюутан  үедээ мэргэжлийнхээ гол гол номыг ядахдаа 1- 3  номыг бууртай  судалж боловсруулахыг зөвлөе.Өөрийн сонирхсон  сэдэв чиглэлийн дагуу холбогдох ном зохиолыг толгой дараалан уншиж чадахгүй бол шаардлагатай зүйлийг олон номноос түүвэрлэн уншиж болно.Үүнийг хэсэгчилж унших гэнэ.Номыг уншихдаа урьдчилан танилцаж гүйлгэн харсны дараа тууш унших,мөн дахин давтан хэсэгчлэн унших эцэст ньсудлан боловсруулах нь ашигтай .Оюутан хүн эдгээр аргуудыг өргөн хэрэглэж ,ном унших урлагт суралцах.Ном уншиж мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэхийн тулд нарийн төлөвлөгөө,дэс дараалалтай ажиллах нь чухал.Сонирхсон сэдэв ,чиглэлийнхээ дагуу унших шаардлагтай  номын жагсаалт,программыг урьдчилан сайн боловсруулж бэлтгэсэн байх .

 

(Үргэлжлэл бий)