"Мөрөөдөл" танхим

Хэвлэх

Танхимын онцлог:

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 4-өөс 9-р ангийн сурагчдад үйлчилнэ. Танхим 50 уншигчийн суудалтай.

Хөмрөг:

10000 гаруй монгол ном, сурах бичгийг чөлөөт сонголтоор сонгож унших боломжтой.